Parkování:

Máte možnost zaparkovat na několika místech.

Na cestách a komunikacích v obci

  • ulice Dolejší v délce cca. 290 m
  • lesní cesta v délce cca. 690 m

Na kluzišti vedle Obecního úřadu —> betonový prostor o ploše cca. 1550 m2

Do místa konání koncertu se dostanete ulicí Hořejší po 1,3 km.